top of page

Choose Clean Energy for a Better Tomorrow

เลือกพลังงานสะอาดเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

พลังงานสะอาด

ปลอดภัยไร้มลพิษ

ยืดหยุ่นปรับแต่ง

ตามความต้องการ

อิสระภาพ

ทางพลังงาน

solar cell house hybrid component system

ทำไมต้องติดตั้งโซล่าเซลล์และเก็บพลังงาน?

เพื่อให้พลังงานภายในบ้านและไลฟ์สไตล์ของคุณยั่งยืนมากขึ้นโดยการผลิตพลังงานของคุณเองด้วยแผงโซลาร์เซลล์ และเก็บพลังงานส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่ คุณสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้ทุกเมื่อที่ต้องการแทนที่จะต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากระบบสายส่ง เป็นกังเวลเรื่องค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นทุกปี หรือไฟฟ้าดับกะทันหัน

SIDE1.png

ทำไมต้องติดตั้ง
ระบบโซล่าเซลล์ของ Zeltrax ?

เพราะเราติดตั้งระบบ Hybrid Off-grid High-Volt 

ระบบโซล่าเซลล์ที่ใช้ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเป็นรอง สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีไฟฟ้า และใช้แรงดันไฟฟ้าสูง (High-Volt) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและจัดเก็บพลังงาน ซึ่งในระบบนี้จะติดตั้งแบตเตอร์รี่หรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน

สร้างพลังงานให้กับคุณอย่างยั่งยืน

คืนทุนเร็วสูงสุด 4 ปี

ค่าไฟเหลือ 0 บาท*

พลังงานสะอาด

ขับเคลื่อนบ้านของคุณด้วยพลังงานหมุนเวียนที่ปราศจากการปล่อยมลพิษโดยตรงจากแสงอาทิตย์

เนื่องจากโซล่าเซลล์มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 30 ปี* ทำให้คุณมีไฟฟ้าใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

หลังจากคืนทุนแล้ว คุณสามารถใช้ไฟฟ้าได้ฟรีไม่ต้องเสียเงิน ตามกำลังการผลิตที่คุณเลือกติดตั้ง 

*หลังจากนั้นประสิทธิภาพจะลดลงประมาณ 80 - 85% ซึ่งไม่มีผลต่อการใช้งาน

*ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในการใช้ไฟและสภาพอากาศ

ติดต่อเรา

ปรึกษา ขอคำแนะนำฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อความ

เราจะติดต่อกลับโดยเร็ว

bottom of page